GD32307E-START_新手上手文件

[复制链接]
578|51
 楼主 | 2020-2-15 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH340 Driver

CH340 Driver.rar

2.35 MB, 下载次数: 0

使用特权

评论回复
 楼主 | 2020-2-15 13:09 | 显示全部楼层
GD32F30x_User_Manual_CN_V1.1

GD32F307xx_Datasheet_Rev1.0.pdf

985.07 KB, 下载次数: 0

使用特权

评论回复
 楼主 | 2020-2-15 13:10 | 显示全部楼层
驱动文件

GigaDevice.GD32F30x_AddOn.1.0.1.rar

1.13 MB, 下载次数: 1

使用特权

评论回复
 楼主 | 2020-2-15 13:10 | 显示全部楼层
驱动文件

GigaDevice.GD32F30x_DFP.1.0.1.rar

315.8 KB, 下载次数: 1

使用特权

评论回复
 楼主 | 2020-2-15 13:11 | 显示全部楼层
驱动文件

GigaDevice.GD32F30x_DFP.1.0.1.rar

315.8 KB, 下载次数: 0

使用特权

评论回复
 楼主 | 2020-2-15 13:12 | 显示全部楼层
驱动文件

IAR_GD32F30x_ADDON.1.0.1.rar

1.49 MB, 下载次数: 0

使用特权

评论回复
 楼主 | 2020-2-15 13:13 | 显示全部楼层
GD32307C_EVAL_GD32F30x_Firmware

GD32307C-EVAL User Manual-V1.0.pdf

1.47 MB, 下载次数: 1

使用特权

评论回复
 楼主 | 2020-2-15 13:14 | 显示全部楼层
GD32307C_EVAL_GD32F30x_Firmware

GD32307C-EVAL-V1.0.pdf

3.02 MB, 下载次数: 1

使用特权

评论回复
 楼主 | 2020-2-15 13:14 | 显示全部楼层
GD32307C_EVAL_GD32F30x_Firmware

GD32307C-开发板用户手册-V1.0.pdf

1.67 MB, 下载次数: 1

使用特权

评论回复
 楼主 | 2020-2-15 13:14 | 显示全部楼层
库文件

Library.rar

346.06 KB, 下载次数: 1

使用特权

评论回复
 楼主 | 2020-2-15 13:14 | 显示全部楼层
工程例程

Project.rar

1.71 MB, 下载次数: 5

使用特权

评论回复
 楼主 | 2020-2-15 13:22 | 显示全部楼层
GD3230 7C-EVAL EVAL原理图
GD32307C-EVAL User Manual-V1.0_页面_01.jpg

使用特权

评论回复
 楼主 | 2020-2-15 13:22 | 显示全部楼层
GD3230 7C-EVAL EVAL原理图
GD32307C-EVAL User Manual-V1.0_页面_02.jpg

使用特权

评论回复
 楼主 | 2020-2-15 13:23 | 显示全部楼层
GD3230 7C-EVAL EVAL原理图
GD32307C-EVAL User Manual-V1.0_页面_03.jpg

使用特权

评论回复
 楼主 | 2020-2-15 13:23 | 显示全部楼层
GD3230 7C-EVAL EVAL原理图
GD32307C-EVAL User Manual-V1.0_页面_04.jpg

使用特权

评论回复
 楼主 | 2020-2-15 13:24 | 显示全部楼层
GD3230 7C-EVAL EVAL原理图
GD32307C-EVAL User Manual-V1.0_页面_05.jpg

使用特权

评论回复
 楼主 | 2020-2-15 13:25 | 显示全部楼层
GD3230 7C-EVAL EVAL原理图
GD32307C-EVAL User Manual-V1.0_页面_06.jpg

使用特权

评论回复
 楼主 | 2020-2-15 13:26 | 显示全部楼层
GD3230 7C-EVAL EVAL原理图
GD32307C-EVAL User Manual-V1.0_页面_07.jpg

使用特权

评论回复
 楼主 | 2020-2-15 13:27 | 显示全部楼层
GD3230 7C-EVAL EVAL原理图
GD32307C-EVAL User Manual-V1.0_页面_08.jpg

使用特权

评论回复
 楼主 | 2020-2-15 13:28 | 显示全部楼层
GD3230 7C-EVAL EVAL原理图
GD32307C-EVAL User Manual-V1.0_页面_09.jpg

使用特权

评论回复
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主

快速回复

您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式

论坛热帖

在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表